Promovări în echipa NNDKP: un nou partener, 19 avocaţi şi consultanţi în structura de senioritate

Autor: Ioana Mihai-Andrei Postat la 18 martie 2015 906 afişări

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a anunţat promovarea avocatului Valentin Voinescu ca partener în departamentul de drept bancar şi finanţări. De asemenea, 10 avocaţi seniori au fost promovaţi ca asociaţi manageri, iar 7 avocaţi - asociaţi seniori. În plus, 2 dintre managerii practicii de consultanţă fiscală ocupă noi poziţii de senioritate în ierarhia acesteia.

Promovările au vizat practicile/birourile de litigii (unde au promovat Cătălin Radbâţă, Daniela Gramaticescu, Marius Ezer, Valeriu Mina, Corina Iablonschi), drept bancar şi finanţări (Valentin Voinescu, Larisa Ţugui), tranzacţii imobiliare (Irina Dimitriu, Vlad Tănase, Ioana Grigoriu), consultanţă fiscală (Adina Vizoli, Sorin Mociofan), proprietate intelectuală (Delia Belciu), pieţe de capital (Diana Ispas), imigrări (Alexandru Lupu), dreptul muncii (Delia Paceagiu), drept corporatist şi contracte (Delia Ropan), biroul din Timişoara (Eva Forika, Delia Băroianu) şi biroul din Cluj-Napoca (Cristina Bidiga).

"În acest domeniu există tineri cu foarte mult potenţial - profesional, uman, de leadership - care trebuie remarcaţi şi urmăriţi pentru a forma viitorii avocaţi cheie ai firmei. Ei pot deveni cu timpul profesioniştii de bază ai avocaturii româneşti", apreciază Manuela Nestor, unul dintre partenerii coordonatori ai firmei.

În urma acestor modificări, echipa NNDKP are 20 de parteneri (18 avocaţi şi doi consultanţi fiscali) şi 110 de avocaţi, cărora li se adaugă 18 specialişti în fiscalitate, 3 consilieri în proprietate intelectuală şi 75 de angajaţi în departamentele administrative.

Valentin Voinescu este noul partener în cadrul departamentului de Drept bancar şi finanţări, coordonat de Manuela Nestor şi Alina Radu. El are experienţă tranzacţională şi de consultanţă, fiind specializat în asistarea instituţiilor financiare şi corporaţiilor cu privire la probleme de finanţări, restructurarea datoriilor şi aspecte de reglementare. Face parte din echipa de traineri a departamentului implicată în organizarea de cursuri şi seminarii pentru clienţii bancari.

Delia Belciu, asociat manager (Proprietate intelectuală), are experienţă în toate aspectele legate de proprietate intelectuală, în special în domeniul mărcilor, desenelor şi modelelor, atât la nivel naţional, cât şi comunitar, în domeniul dreptului de autor si drepturile conexe, invenţii ale salariaţilor, denumiri de origine, arbitraje cu privire la numele de domeniu. De asemenea, ea oferă consultanţă companiilor internaţionale şi naţionale în proiecte variate si complexe din domeniul farmaceutic, protecţiei consumatorilor, anticorupţie, publicitate, software.

Cristina Bidiga, asociat manager (coordonatorul echipei de la Cluj-Napoca), este specializată în litigii între profesionişti sau cu autorităţi publice având ca obiect anulare de acte, litigii între asociaţi, recuperări de creanţe, proceduri de insolvenţă, litigii de muncă, drept contravenţional, protecţia consumatorului şi achiziţii publice. De asemenea, coordonează dosare penale atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată.  Acordă asistenţă în aspecte de dreptul muncii, contracte şi relaţii intra şi inter societare.

Irina Dimitriu, asociat manager (Tranzacţii imobiliare), şi-a dezvoltat experienţa profesională în toate ariile dreptului imobiliar, cu precădere cele privind structurarea, negocierea şi analiza juridică aferentă tranzacţiilor complexe (atât de tip "share deal" cât şi "asset deal"). Este de asemenea specializată în urbanism şi amenajarea teritoriului, proiecte majore de infrastructură energetică, precum şi în redactarea şi negocierea diverselor tipuri de contracte de antrepriză (inclusiv contracte FIDIC).

Marius Ezer, asociat manager (Litigii), are experienţă în domeniul soluţionării litigiilor, reprezentând clienţii în faţa instanţelor în proiecte de drept civil şi comercial, din domenii cum ar fi procedura insolvenţei, litigii de dreptul muncii, arbitraj comercial internaţional, achiziţii publice, energie, imobiliar. Este specializat în proceduri de insolvenţă complexe, în special cele de reorganizare judiciară precum şi aspecte de dreptul muncii ce presupun reorganizări ale activităţilor clienţilor şi negocieri cu sindicatele reprezentative.

Eva Forika, asociat manager (coordonatorul echipei de la Timişoara), şi-a dezvoltat aptitudini în domeniul dreptului corporativ şi contractual, asigurând asistenţă multidisciplinară integrată, inclusiv în domenii puternic reglementate normativ precum zootehnia şi resursele naturale. Are experienţă în tranzacţii transfrontaliere şi asistă clienţii cu privire la o gamă largă de contracte şi în diverse proceduri administrative. Ca avocat pledant, asigură reprezentare cu preponderenţă în litigii de contencios administrativ şi participă la stabilirea strategiei în litigii civile şi comerciale.

Daniela Gramaticescu, asociat manager (Litigii), are experienţă în litigii judiciare şi arbitrale complexe de drept imobiliar şi drept corporatist, litigii de drept civil şi penal privind drepturi de proprietate publică şi privată, litigii de drept bancar, litigii între profesionişti şi între profesionişti şi consumatori. De asemenea, ea a asistat şi reprezentat clienţii în litigii de contencios administrativ, contencios fiscal, farmaceutic şi achiziţii publice.

Diana Ispas, asociat manager (Pieţe de capital), s-a specializat în toate aspectele legate de pieţe de capital, precum şi în domeniul bancar, financiar, guvernanţei corporative, în fuziuni şi achiziţii şi privatizări. Diana a asistat companii multinaţionale, bănci, fonduri de investiţii, precum şi autorităţi, în proiecte complexe, incluzând listări, proiecte de finanţare inclusiv prin emisiuni de obligaţiuni, factoring, restructurări, asigurând reprezentare în faţa autorităţilor şi contribuind activ la îmbunătăţirea cadrului legislativ.

Valeriu Mina, asociat manager (Litigii), are o experienţă semnificativă în soluţionarea disputelor judiciare şi a celor arbitrale, dar şi în soluţionarea pe cale extrajudiciară a diverselor probleme litigioase. El reprezintă clienţii în aspecte de drept civil, penal, administrativ, privatizări, proceduri de executare silită, achiziţii publice. De asemenea, este specializat în litigii civile ce au drept obiect disputarea drepturilor de proprietate publică şi privată, litigii între profesionişti, proceduri de insolvenţă şi litigii născute în legătură cu raporturi juridice guvernate de regulile FIDIC.

Cătălin Radbâţă, asociat manager (Litigii), s-a specializat în cauze de insolvenţă transfrontalieră care implică analize şi strategii complexe a procedurilor ce se desfăşoară în paralel în jurisdicţii diferite, inclusiv executări, urmărirea de bunuri în străinătate şi obţinerea de măsuri asiguratorii. Pe plan intern, este implicat în cauze comerciale privind realizarea de proiecte în domeniul energiei regenerabile, livrare gaze industriale şi litigii privind piaţa energiei electrice.

Vlad Tănase, asociat manager (Tranzacţii imobiliare), este specializat în domeniul dreptului imobiliar, în proiecte care acoperă o multitudine de aspecte, printre care achiziţiile, finanţările şi dezvoltarea proiectelor imobiliare de birouri, rezidenţiale sau comerciale. Are experienţă pe piaţa închirierilor de spaţii de birouri, acordând în mod constant asistenţă principalilor dezvoltatori imobiliari. Are experienţă în strategii de joint-venture şi de exit în domeniul imobiliar, fiind implicat în multe tranzacţii pe piaţa imobiliară.

Delia Băroianu, asociat senior (NNDKP Timişoara), este specializată în domeniul dreptului contractelor şi al dreptului muncii, acordând consultanţă şi asigurând reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în proiecte variate şi complexe. Asistă clienţi locali şi străini în diverse aspecte privind raporturile individuale de muncă, inclusiv evaluarea şi aplicarea procedurii de sancţionare disciplinară şi de concediere, în cazuri sensibile. Reprezintă clienţii în litigii privind aspecte imobiliare şi acordă asistenţă în revizuiri de contracte şi proiecte de "due diligence".

Ioana Grigoriu, asociat senior (Tranzacţii imobiliare), a acumulat experienţă în domeniul dreptului imobiliar prin asistenţa acordată într-o gamă variată de proiecte. Cazuistica în care a fost implicată a vizat abordarea aspectelor de drept imobiliar a ofertelor publice de vânzare (inclusiv pe pieţele de capital), analize "due diligence" şi negocierea de contracte complexe. S-a specializat totodată în proiecte din domeniul forestier, agricol, dezvoltarea clădirilor de birouri/retail, a parcurilor industriale, precum şi în aspecte de insolvenţă.

Corina Iablonschi, asociat senior (Litigii), este specializată în litigii de drept comercial şi civil, privind aspecte complexe de insolvenţă, proceduri de executare silită şi aspecte de drept societar. Experienţa sa include reprezentarea angajatorilor în litigii specifice dreptului muncii, ce decurg din încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor de muncă, dar şi în cadrul acţiunilor privind plata drepturilor băneşti. De asemenea, a acumulat experienţă şi în litigiile privind protecţia consumatorilor şi de drept administrativ.

Alexandru Lupu, asociat senior (coordonatorul practicii de Imigrări), are experienţă în materia regimului străinilor acumulată în cei opt ani de coordonare a practicii de imigrări. Consiliază clienţi atât în chestiuni de natură consulară privind vizele de scurta şedere, cât şi în cazul relocării personalului străin în scopul obţinerii avizelor de angajare sau de detaşare, precum şi reglementarea dreptului de şedere al membrilor de familie, dar şi în chestiuni legate de stabilirea rezidenţei pe termen lung şi de solicitarea acordării sau redobândirii cetăţeniei române.

Delia Paceagiu, asociat senior (Dreptul muncii), asistă clienţii români şi străini pe diverse aspecte de dreptul muncii ce decurg din raporturi individuale şi colective de muncă. Acestea includ: încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor de muncă, stabilirea obligaţiilor salariaţilor privind neconcurenţa, nedeturnarea clientelei şi confidenţialitate după încetarea raporturilor de muncă, întocmirea şi revizuirea regulamentelor şi procedurilor interne, transfer de salariaţi, detaşări transfrontaliere, încheierea şi executarea contractelor colective de muncă, implementarea procedurilor de concediere individuală şi colectivă.

Delia Ropan, asociat senior (Corporate şi contracte), este specializată în domeniul achiziţiilor publice, asistând clienţi români şi străini, ofertanţi şi autorităţi contractante, atât în stadiul analizării documentaţiei de atribuire, al pregătirii şi evaluării ofertelor, cât şi în faza de contestare sau apărare a rezultatului procedurilor (în etapa litigioasă în faţa CNSC şi a instanţelor competente). Experienţa sa include şi consultanţă într-o gamă variată de aspecte contractuale.

Larisa Ţugui, asociat senior (Drept bancar şi finanţări), a acumulat experienţă în domeniul financiar-bancar, specializarea ei incluzând o arie largă de tranzacţii de finanţare (inclusiv finanţări de proiecte şi achiziţii de anvergură), restructurări, cesiuni de portofolii de credite, emisiuni de obligaţiuni, fuziuni bancare precum şi aspecte de insolvenţă şi drept societar. Este specializată de asemenea în consultanţă privind aspecte complexe de drept bancar şi financiar, inclusiv drept bugetar şi finanţe publice.

Sorin Mociofan, director taxe (coordonatorul practicii de taxe de la Timişoara), are peste 13 ani de experienţă în proiecte de fiscalitate, iar pe parcursul ultimilor zece ani a asistat clienţi din regiunea Transilvania/Banat. Este specializat în aspecte variate de consultanţă fiscală şi de planificare a proiectelor cu componente de taxare directă şi indirectă, fiind consultant fiscal autorizat. Deţine un MBA de la Universitatea din Ottawa şi Academia de Studii Economice.

Adina Vizoli, director taxe (Consultanţă fiscală). Cu o experienţă de 12 ani în domeniul consultanţei fiscale locale şi internaţionale, este specializată în toate aspectele privind TVA: proiecte de TVA realizate la aderarea României la Uniunea Europeană precum şi analize de impact pe probleme de TVA local şi european, soluţii de eficientizare fiscală, asistenţă în faţa autorităţilor fiscale din România în cadrul procedurilor administrative fiscale şi a inspecţiilor fiscale. Adina este membră a Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

Urmărește Business Magazin

Citeşte pe comedymall.ro

/actualitate/promovari-in-echipa-nndkp-un-nou-partener-19-avocati-si-consultanti-in-structura-de-senioritate-14009345
14009345
comments powered by Disqus
Viaţă de corporatist { izolat la domiciliu } Viaţă de corporatist { izolat la domiciliu }

Într-un articol de copertă recent scriam despre viaţa angajaţilor în open space – observam cât de mici sunt spaţiile alocate angajaţilor în birourile din România, cât de greu este să ne adaptăm la obiceiurile colegilor şi cum, de multe ori, simţim nevoia să facem de acasă lucrurile importante pentru muncă. A trecut doar o lună de atunci, iar glumele „colegului de bancă'' au devenit amintiri, iar open space-ul pare să fi intrat la capitolul istorie. Ce înseamnă experimentul global al muncii de acasă şi care sunt posibilele urmări ale acestuia?

vezi continuarea
ZF.ro
Situaţia ciudată: Cel mai nou pacient bolnav de COVID-19 dă peste cap tot ce ştiam. Cum s-a putut întâmpla asta Situaţia ciudată: Cel mai nou pacient bolnav de COVID-19 dă peste cap tot ce ştiam. Cum s-a putut întâmpla asta
Pericol critic: Dacă patronii mor, nu o să mai avem nici angajaţi sau cine să plătească salariile
Mediafax
Regula celor 6 secunde pentru a reduce riscul de infectare cu coronavirus Regula celor 6 secunde pentru a reduce riscul de infectare cu coronavirus
Top 10 ţări care îşi vor reveni cel mai rapid la finalul pandemiei de coronavirus, potrivit analiştilor
MonitorulApararii
Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte Fostul premier social-democrat Zoran Milanović revine la conducerea Croaţiei. Ca preşedinte
Ce se întâmplă la Moscova este de bine deopotrivă pentru Rusia şi Putin(?)
MonitorulPartidelor
Apartamentul lui Ungureanu, oferit drept REFUGIU al medicilor în calea COVID-19. „Toţi să facă la fel” Apartamentul lui Ungureanu, oferit drept REFUGIU al medicilor în calea COVID-19. „Toţi să facă la fel”
Demisie „fulger”. Un medic chirurg va conduce Ministerul Sănătăţii. Cine este Nelu Tătaru, propus să preia funcţia după plecarea lui Costache
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu Suhan Hai, da-ma... incolo... COMENTARIU Valeriu Suhan Hai, da-ma... incolo...
Dr. Tudor Ciuhodaru atentioneaza ca virusul (Covid-19) rezista minim 30 de minute in aer dupa eliminarea sursei infectiei si peste cinci zile pe piele

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.