De ce nu reuşesc românii să economisească la fel ca vesticii, potrivit unuia dintre cei mai importanţi bancheri ai ţării

Autor: Claudia Medrega Postat la 18 februarie 2024 201 afişări

Când vine vorba despre economisire, asigurări, pensii, investiţii, în România suntem mult în urma altor pieţe, susţine Mihail Ion, vicepreşedinte al Raiffeisen Bank România responsabil de Pieţe de capital, Investiţii şi Planificare Financiară Personală. Poate o bancă să înveţe oamenii să facă planificare financiară astfel încât să prioritizeze şi satisfacerea unor nevoi pe termen lung şi să aloce o parte din bani şi pentru pensii private şi pentru asigurări şi pentru investiţii?

Responsabilitatea actorilor pieţei financiare, explică Mihail Ion, este de a genera o activare mai mare în rândul clienţilor, ceea ce va genera efecte benefice pentru clienţi, dar şi pentru piaţa locală şi economie, în ansamblu. „Uneori, clienţii nu conştientizează sau nu prioritizează satisfacerea anumitor nevoi pe termen lung, de exemplu pensia privată, iar din această perspectivă este foarte importantă proactivitatea noastră în a-i ajuta să reflecteze asupra acestora şi să facă imediat primii paşi către soluţii care conduc către finanţe personale mai sănătoase. Atunci când au un plan financiar şi încep să economisească periodic pe termen lung, clienţii ajung să îşi îndeplinească obiectivele, devin mai atenţi în administrarea bugetului personal şi mai încrezători în legătură cu situaţia financiară personală pe termen lung”, este de părere vicepreşedintele Raiffeisen Bank, a cincea cea mai mare bancă din România după active. Implementarea unui plan financiar personal presupune plasamente recurente pentru diverse obiective financiare. Pentru acestea, adaugă el, se pot seta de către clienţi plăţi automate, fără a fi necesar ca în fiecare lună să fie iniţiate plăţi de clienţi, la fel cum aceste plăţi pot să fie şi modificate sau oprite, temporar sau definitiv de clienţi. Deciziile privind alegerea produselor cele mai potrivite, corespunzătoare propriului profil, sunt luate de clienţi, dă asigurări Mihail Ion.

Simplificând, dacă am încadra utilizarea produselor şi serviciilor financiare de către clienţi în trei categorii, am putea vorbi despre interacţiuni zilnice cu caracter tranzacţional (plăţi, schimburi valutare etc.), soluţii de finanţare şi planificare financiară personală. Pentru prima categorie, clienţii se pot baza pe soluţiile digitale practice, aplicaţii de mobile banking, dar pentru celelalte două categorii este foarte relevant pentru clienţi să fie susţinuţi în alegerile pe care le fac, prin împărtăşirea expertizei grupului financiar, explică vicepreşedintele băncii româneşti cu capital austriac. „Pentru decizii financiare eficiente, favorizăm o abordare globală asupra finanţelor personale şi îi susţinem să îşi calibreze soluţiile potrivite în interacţiunile cu colegii din agenţiile băncii, asistaţi de un instrument digital, Smart Finance, care încorporează expertiza noastră şi permite simulări pe termen lung asupra modului cum îşi pot îndeplini obiectivele financiare.” Concret, interacţiunile 1 la 1 cu clienţii sunt susţinute de instrumentul digital Smart Finance, care permite simulări asupra modului cum diversele produse pot acoperi nevoile clienţilor. Pot fi luate în calcul date pe care clienţii le doresc ca input pentru modelarea situaţiei personale, susţine Mihail Ion. „De exemplu, putem simula, ipotetic, de ce sumă economisită lunar într-un fond de pensii facultative ar avea nevoie cineva pentru a păstra acelaşi nivel al veniturilor după pensionare, cunoscând  faptul că pensia de stat reprezintă doar o fracţiune din salariu, iar pensia privată obligatorie compensează doar o parte din diferenţă.” Dar face Raiffeisen planificare financiară pentru toate generaţiile şi pe toate liniile de business, de la retail la corporate? Care sunt de fapt clienţii-ţintă ai băncii româneşti cu capital austriac? „Planificarea financiară în sens strict se referă la clienţii persoane fizice şi pentru această categorie de clienţi strategia băncii îşi propune generalizarea la nivel de masă. Când vine vorba despre finanţarea companiilor, cele mai bune soluţii pot fi identificate atunci când se porneşte de la situaţia financiară actuală, se analizează perspectiva afacerilor şi riscurilor, soluţii de garantare, sunt realizate proiecţii financiare pe termen mediu-lung. În sens larg, putem spune că pentru companii, planificarea financiară era încorporată şi până acum în gestionarea relaţiilor cu clienţii”. Pe segmentul persoane fizice, Raiffeisen va lansa serviciul de consultanţă financiară, care se va adresa doar clientelei de private banking, având deja, ca bancă, autorizarea ASF pentru această activitate. „Vom începe în curând încorporarea în acest proces a unor componente ESG (mediu, social, guvernanţă).” Raiffeisen are peste 2,2 milioane de clienţi persoane fizice, dintre care peste 100.000 au făcut în 2023 primii paşi către planificare financiară personală, începând să economisească periodic pentru pensie sau alte obiective financiare, sau pentru protecţie împotriva evenimentelor neprevăzute, a menţionat vicepreşedintele băncii într-un interviu. Întrebat despre modalitatea prin care Raiffeisen Bank se diferenţiază de alţi concurenţi din România pe palierul planificării financiare, Mihail Ion spune că strategia Raiffeisen presupune susţinerea clienţilor pentru acoperirea tuturor nevoilor financiare, nu doar a celor bancare în sens strict. „Sprijinim  fiecare client, asistaţi de instrumentul digital Smart Finance, care încorporează expertiza noastră şi permite simulări pe termen lung asupra modului cum îşi pot îndeplini obiectivele financiare. Această abordare este scalabilă, ne va permite să atingem un număr foarte mare de clienţi. Rezultatele obţinute în 2023, de peste 100.000 clienţi care au făcut primii paşi în planificarea financiară, reprezintă o confirmare în acest sens.” Vorbind în continuare despre evoluţiile de anul trecut, Mihail Ion spune că, dincolo de economisirea periodică, în anul 2023 s-a observat o revenire a interesului pentru plasamente în fonduri de investiţii, pentru activele financiare deja acumulate de clienţi. „Astfel, în 2023, valoarea plasamentelor clienţilor noştri în fondurile administrate de Raiffeisen Asset Management a crescut cu peste 700 de milioane de lei, astfel că am fost promotorii reluării creşterii pieţei de investiţii administrate în România după evoluţiile nefavorabile din anul 2022.” Pe lângă oferta de fonduri locale, Raiffeisen a extins gama de fonduri străine disponibile pentru clienţii de private banking, astfel că are deja, de exemplu, clienţi care au valorificat evoluţiile favorabile în piaţa de acţiuni americană ale companiilor de tehnologie precum Microsoft, Nvidia s.a., investind în fonduri acţiuni de US High Tech ESG Equities, menţionează vicepreşedintele Raiffeisen Bank.

Dar care este pentru Raiffeisen România ordinea importanţei în cazul segmentelor banking, pensii, asigurări, investiţii? „Avem aspiraţia să fim recomandaţi de clienţii noştri ca grup financiar, nu doar ca bancă şi ne bazăm foarte mult pentru acest lucru pe pilonul din oferta noastră pentru clienţii individuali reprezentat de sănătatea finanţelor personale pe care o putem obţine implementând un plan financiar. Planificarea financiară acoperă în egală măsură nevoia de economisire pentru pensie, pentru alte obiective financiare importante pe parcursul vieţii sau de protecţie pentru evenimente neprevăzute. Aşadar, vorbim de o combinaţie de produse bancare, pensii facultative, investiţii, asigurări.” În ceea ce priveşte integrarea fondului de pensii şi a asigurărilor în cadrul pachetelor financiare destinate clienţilor Raiffeisen, Mihail Ion susţine că „asigurările şi pensiile facultative reprezintă componente cheie în planurile personale ale clienţilor oriunde în lume, în consecinţă, abordarea cuprinzătoare asupra sănătăţii financiare pe care o propunem clienţilor noştri se bazează şi pe soluţiile oferite de aceste produse financiare. Acestea nu sunt însă distribuite la pachet, clienţii pot opta pentru unul sau altul dintre produse, mai ales pentru primii paşi în această direcţie. Când vorbim despre pachete oferite clienţilor, ne referim mai degrabă la produse tranzacţionale, adiacente conturilor curente.”

V icepreşedintele Raiffeisen Bank a exemplificat vorbind despre performanţa fondului Raiffeisen Acumulare, care a ajuns la un randament de peste 180%, dublu comparativ cu inflaţia, în cei 15 ani de la lansare. „În cei peste 15 ani de la lansare, randamentul cumulat al fondului a fost de peste 180%, în timp ce rata cumulată a inflaţiei a fost de 90%. Considerăm că evoluţia de până acum este o reflectare clară a faptului că fondurile de pensii reprezintă poate unul dintre instrumentele cele mai potrivite pentru participanţi pentru a-şi menţine standardul de viaţă după pensionare. Dacă am simula contribuţia pe o perioadă îndelungată la pensia facultativă (de exemplu, peste 25 ani), ne putem aştepta, luând în calcul un randament ipotetic al fondului, la un câştig de capital care să depăşească sumele depuse lunar de către participanţi.” Performanţa investiţională în cazul fondului Raiffeisen Acumulare a fost obţinută de către o echipa de manageri de portofoliu profesionistă, cu experienţă, stabilă încă de la lansarea fondului, şi care deţine certificări internaţionale în domeniul investiţiilor care reflectă excelenţa în profesia de investiţii sau risk management (CFA, PRM), a detaliat Mihail Ion. „Colegii noştri au valorificat cu succes în favoarea participanţilor oportunităţile din piaţa obligaţiunilor şi acţiunilor, în principal, pe piaţa locală, dată fiind performanţa mai bună a pieţei de capital locale şi dorinţa de a susţine dezvoltarea economiei locale prin activele acumulate de clienţii noştri.” Raiffeisen Acumulare este al treilea cel mai mare fond de pensii facultative din piaţă după numărul de clienţi activi, având o cotă de piaţă de peste 13%, spune el. „Fondul are aproximativ 70.000 participanţi în prezent şi contăm pe o creştere rapidă, date fiind dimensiunea pieţei, perspectiva demografică ce va crea dificultăţi sistemului public de pensii, prezenţa solidă a grupului Raiffeisen în piaţă şi strategia noastră care pune în centrul atenţiei satisfacerea tuturor nevoilor financiare ale clienţilor. Când vine vorba despre planificare financiară personală, de cele mai multe ori clienţii fac primii paşi începând să economisească periodic pentru pensie.” Structura portofoliului fondului Raiffeisen Acumulare este una echilibrată, corespunzătoare unui grad de risc mediu, cu o alocare către stabilitatea randamentului prin 70-75% plasamente obligaţiuni, combinată cu participarea la profiturile companiilor listate la bursă, prin investiţii de 20-25% în acţiuni, potrivit explicaţiilor vicepreşedintelui Raiffeisen Bank. Referindu-se la diferenţele fondului Raiffeisen Acumulare faţă de alte fonduri din piaţă, Mihail Ion a explicat că Raiffeisen Acumulare este singurul fond din piaţă administrat de către o societate de administrare a investiţiilor, SAI Raiffeisen Asset Management, unul dintre liderii tradiţionali ai pieţei de profil şi care îşi canalizează eforturile către o performanţă investiţională cât mai bună. „Putem spune că au reuşit cu succes până acum, fondul fiind premiat mulţi ani de către BVB pentru cea mai bună performanţă investiţională în ultimii 10 ani.  Dincolo de performanţă, un diferenţiator în piaţă este faptul că fondul este prezentat clienţilor de către o echipă de peste 1.000 colegi din agenţiile băncii ca parte integrantă dintr-un demers de planificare financiară personală, care consolidează sănătatea finanţelor personale ale clienţilor. Observăm, de asemenea, un interes din ce în ce mai mare al angajatorilor pentru o abordare foarte responsabilă asupra beneficiilor salariale orientată şi către viitor, prin oferirea de pensii facultative propriilor angajaţi. Avem, aşadar, la dispoziţie un instrument suplimentar cu care să susţinem activitatea companiilor care ne acordă încrederea în a derula activitatea bancară cu Raiffeisen Bank”, a concluzionat vicepreşedintele Raiffeisen Bank. Potrivit celor mai recente informaţii financiare transmise de Raiffesien Bank pentru primele 9 luni din 2023, pe segmentul pensii, planuri de investiţii şi asigurări de viaţă creşterea a fost de peste 160% în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2022. Concret, peste 80.000 de clienţi, în creştere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, au accesat asigurări de viaţă oferite prin intermediul Raiffeisen şi un procent însemnat dintre cei care au aderat la o Pensie Privată Pilon III în 2023 au ales Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare. Un punct de reper în primele 9 luni a fost şi Fondul de Investiţii Raiffeisen Euro Flexi, cu un activ net, la final de septembrie, de 44,6 milioane de euro, un record al unui fond administrat de Raiffeisen Asset Management, prin sumele atrase la momentul lansării, susţine Raiffeisen Bank. 

Contribuţii lunare (165 lei sau 330 lei), 30 de ani vs. 20 de ani

Acest scenariu utilizează un randament ipotetic de 6%, nu ia in considerare randamente istorice ale fondului si nu reprezintă o estimare sau o garantie a performanţelor viitoare. Rezultatul obţinut referitor la planul de pensie este pur informativ şi nu reprezintă o recomandare de aderare la fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare.

Urmărește Business Magazin

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.