Din 28 mai acţiunile JT Grup Oil pot fi subscrise la BVB

Postat la 28 mai 2024 111 afişări

Publi-interviu

JT Grup Oil, una dintre cele mai mari companii active pe piaţa distribuţiei de carburanţi şi dezvoltatorul celui mai nou terminal privat de produse petroliere din portul Constanţa, se listează pe piaţa AeRO şi punela dispoziţia publicului prin intermediul unei Oferte Publice Iniţiale 10 milioane de acţiuni.Listarea la BVB va genera un aport de aproximativ 14 milioane de euro la capitalizarea existentă, iar finanţarea obţinută va permite companiei să îşi extindă gama de servicii şi să investească în noi proiecte şi tehnologii pentru eficientizarea operaţiunilor.

Jean Paul Tucan, acţionarul majoritar al JT Grup Oil S.A., oferă o perspectivă detaliată asupra companiei şi invită investitorii să subscrie acţiuni în cadrul unei companii solide din puct de vedere financiar, care

în ultimii zece ani, a înregistrat un profit de 51 milioane de lei şi o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de lei.

  1. Care a fost motivul listării pe piaţa bursieră?

Listarea JT Grup Oil S.A. reprezintă o poartă către noi oportunităţi ample de finanţare fiind, în acelaşi timp, şi un mijloc prin care vom creşte vizibilitatea şi credibilitatea companiei în rândul investitorilor. Prin listarea pe piaţa bursieră vom majora capitalul social al JT Grup Oil S.A., deci banii rămân în companie, lucru ce ne va permite să ne extindem gama de servicii şi să investim în noi proiecte şi tehnologii pentru eficientizarea operaţiunilor. Prin tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa AeRO, vom beneficia de o mai mare flexibilitate, în structurarea capitalului şi în gestionarea resurselor financiare, extrem de importante în contextul schimbărilor din industrie şi în faţa oportunităţilor de extindere. În acelaşi timp oferim investitorilor transparenţă în comunicare, dar şi o oportunitate excelentă de a investi într-un business stabil şi atent gestionat, aşa cum este JT Grup Oil. Pentru noi, listarea la bursă este o etapă importantă în parcursul de creştere şi dezvoltare al companiei, care ne ajută să ne consolidăm şi mai mult relaţia cu partenerii de afaceri şi ne oferă toate resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice pe termen lung.

  1. Când aţi luat decizia de a aborda această strategie a listării, şi cât a durat până la punerea în practică? Care au fost cei mai importanţi paşi?

Am pornit discuţiile pentru listarea JT Grup Oil pe BVB, în urmă cu trei ani, mai exact din toamna anului 2021. Am înţeles încă de pe atunci că este un proces complex şi provocator atât pentru acţionari cât şi pentru toate părţile implicate în proces. De aceea, pentru noi, cel mai important pas a fost să alegem momentul listării. Aşadar, această decizie a reprezentat o mişcare strategică, care ne-a permis să accesăm resursele financiare necesare pentru dezvoltarea companiei. Această alegere a reflectat un proces amplu de analiză şi evaluare a opţiunilor de finanţare, care ne oferă beneficii semnificative pe termen lung. În plus, integrată într-o strategie amplă de expansiune şi consolidare a poziţiei pe piaţă, listarea aduce noi oportunităţi de acces la resursele financiare necesare pentru extinderea operaţiunilor şi pentru dezvoltarea de noi linii de business. În ceea ce priveşte procesul de pregătire, acesta a fost unul destul de complex şi riguros. Evaluarea detaliată a performanţei financiare şi operaţionale a companiei, conformarea cu cerinţele stricte de reglementare şi guvernanţă corporativă şi elaborarea meticuloasă a documentaţiei necesare pentru listare au reprezentat etapele premergătoare procesului de listare. Un aspect esenţial a fost şi selecţia partenerilor de consultanţă, care să ofere expertiză şi asistenţă de înaltă calitate în fiecare etapă a procesului, de la evaluarea valorii companiei la pregătirea pentru lansarea efectivă a ofertei publice iniţiale (IPO). În ansamblu, listarea la bursă a necesitat nu doar o planificare meticuloasă şi o expertiză de înaltă calitate, ci şi un angajament ferm faţă de dezvoltarea pe termen lung a JT Grup Oil.

  1. Câte acţiuni vor fi puse pe piaţă? La ce valoare estimaţi că vor fi tranzaţionate în primă fază?

În urma operaţiunii de majorare a capitalului social, am emis 10.000.000 de acţiuni ordinare noi, finanţare pe care o vom aloca pentru dezvoltarea şi consolidarea liniilor de business, de la creşterea volumelor tranzacţionate pe piaţa locală, până la deschiderea de noi puncte de desfacere atât B2B cât şi B2C.

Valoarea unei acţiuni rezultate în baza raportului de evaluare este de 7,38 lei/acţiune, iar preţul de ofertă la care vor fi tranzacţionate acţiunile este de 6,50 lei per acţiune. Perioada de ofertă va fi de zece zile lucrătoare, iar pentru cererile depuse în mod valabil în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, investitorii vor beneficia de o reducere de 16 % din preţul de ofertă şi astfel vor putea subscrie la preţul de 5,46 lei/acţiune. Prima zi de ofertă cu discount va fi 28 mai 2024, iar ultima zi de ofertă va fi 10 iunie 2024.

  1. Care este strategia companiei pe termen scurt, mediu şi lung şi ce rol joacă listarea în această ecuaţie? Care sunt scenariile pe care le luaţi în calcul?

Atent conturată, strategia JT Grup Oil S.A. urmăreşte dezvoltarea sustenabilă a companiei pe termen scurt, mediu şi lung. Planul nostru de business are în calcul multiple opţiuni de creştere prin realizarea de investiţii în noi linii de business, în paralel cu o consolidare a celor existente, iar listarea la bursă este fundaţia acestei strategii care ne va furniza resursele financiare esenţiale pentru realizarea obiectivelor stabilite. Vom implementa o strategie de creştere robustă, axată pe diverse aspecte, precum extinderea operaţiunilor, diversificarea portofoliului de produse, servicii şi clienţi, consolidarea poziţiei pe piaţă şi optimizarea eficienţei operaţionale în cadrul JT Terminal. De asemenea, vom lua în calcul stabilirea de parteneriate strategice şi colaborări cu alte companii semnificative din industrie, care astăzi nu au acces pe piaţa din România, dar care vor crea oportunităţi de sinergie, de inovare şi de extindere pentru JT Grup Oil S.A. Pe termen scurt, vom pune accentul pe consolidarea poziţiei prin extinderea operaţiunilor şi creşterea cotei de piaţă în România şi Europa. Listarea la bursă ne furnizează capitalul necesar pentru a susţine aceste iniţiative şi pentru a alimenta o creştere rapidă a businessului. Pe termen mediu, ne dorim să diversificăm portofoliul de produse, servicii şi clienţi şi să explorăm noi oportunităţi de creştere în sectoare conexe. Pe termen lung, viziunea noastră este să devenim lideri în sectorul energiei la nivel naţional şi regional şi să contribuim la tranziţia către o economie sustenabilă. Astfel, capitalul obţinut prin listare va fi canalizat către investiţii în tehnologii avansate şi în proiecte de cercetare şi dezvoltare care vor alimenta drumul JT Grup Oil către aceste obiective ambiţioase.

Am luat în calcul multe scenarii şi am evaluat cu atenţie mediul de afaceri în care activăm, ţinând cont de factori precum volatilitatea pieţelor financiare, schimbările legislative, evoluţia preţurilor la energie şi comportamentul concurenţei. În plus, prin implementarea tehnologiilor care au permis automatizarea completă a JT Terminal, costurile vor fi reduse la o treime din valoare actuală, lucru care, implicit va duce şi la o creştere a profitabilităţii companiei, un factor esenţial pentru investitorii noştri. Creşterea cantităţii de produse distribuite va genera o multiplicare a cifrei de afaceri de aproximativ zece ori, de la 300 de milioane, la aproximativ 3 miliarde pe an. Sunt foarte multe avantaje pe care le oferim investitorilor. Inclusiv pentru JT Terminal avem o nouă linie de business care va facilita distribuţia zonală pe vestul şi nordul ţării, zone încă neacoperite care înregistrează costuri ridicate ale produselor.

Adaptăm, aşadar, constant strategiile pentru a face faţă provocărilor şi oportunităţilor, menţinând, în acelaşi timp agilitatea şi rezilienţa în faţa factorilor externi.

  1. Ne puteţi spune, care sunt clienţii şi pieţele deservite în prezent? De asemenea, ce capacitate de stocare are terminalul şi de ce a fost necesară dezvoltarea acestuia?

Avem în prezent un portofoliu vast de clienţi din sectoare diverse pentru care asigurăm zilnic necesarul de produse energetice. Datorită facilităţilor de care dispune, dar şi a capacităţilor de stocare impresionante, opt rezervoare cu o capacitate de 31.500 de tone, JT Terminal are perspective de dezvoltare datorită parteneriatelor încheiate cu cele mai importante companii din industrie la nivel European, care şi-au manifestat deja intenţiile în această direcţie. În plus, terminalul va gestiona barje cu o capacitate de la 3.000 până la 9.000 de tone, 16 vagoane în acelaşi timp, pe două linii ferate paralele şi câte 20 de cisterne simultan în zona de încărcare şi descărcare, ceea ce ne va permite să deservim piaţa din România, Ungaria, Serbia, Austria, Ucraina şi Moldova, o piaţă enormă, care are nevoie acută de creşterea capacităţilor de distribuţie şi stocare. De asemenea, pentru a răspunde în continuare cererii, aşa cum aminteam anterior, ne-am propus să ne consolidăm prezenţa şi în România prin extinderea operaţiunilor, în nordul şi vestul ţării. JT Terminal are o capacitate de manipulare pe oră cuprinsă între 700 şi 1.000 de tone pentru nave, între 300 şi 700 de tone pentru trenuri şi între 80 şi maxim 160 de tone pentru cisterne. În prezent transportăm 400.000 de litri/zi, cu flota proprie de cisterne, pe care deja o dezvoltăm în perioada imediat următoare astfel, vom facilita distribuţia de carburanţi pe plan local, zonal.

Adesea sunt întrebat dacă este necesară investiţia într-un nou terminal de produse petroliere lichide la  Marea Neagră. În acest moment, portul Constanţa mai are nevoie de cel puţin două terminale, pe lângă al nostru. JT Terminal este o investiţie strategică la nivel naţional şi primul terminal privat de produse petroliere lichide construit în România în ultimii 50 de ani, care va opera produse specifice precum motorină, biodiesel şi bitum cu scopul final de a le distribui pe piaţa internă şi externă de carburanţi.

Terminalul are o poziţionare accesibilă în portul Constanţa în apropierea canalului Dunăre - Marea Neagră, pe aici realizându-se şi aprovizionarea ţărilor pe care le deservim. Pe de altă parte, odată finalizat, JT Terminal va avea capacităţi de stocare impresionante, ce vor putea să suplinească deficitul de combustibil de pe piaţa din România, care în prezent este la 2,5 milioane de tone/an. În plus, prin extinderea capacităţilor de stocare, vom asigura continuitatea aprovizionării evitând riscul de întârzieri sau penurii de combustibili. Dezvoltarea JT Tereminal va spori şi eficienţa operaţională a companiei, prin diminuarea costurilor de transport şi optimizarea proceselor logistice.

  1. Care au fost principalele etape în dezvoltarea companiei de până acum? Care au fost principalele oportunităţi şi dificultăţi cu care v-aţi confruntat?

Am început activitatea companiei în anul 2001, obiectul principal fiind distribuţia de carburanţi. De asemenea, la momentul respectiv aveam o staţie peco şi o cisternă, cu ajutorul cărora deserveam aproximativ 20-30 de clienţi. În perioada 2004-2005, am construit un terminal de bitum la Medgidia, astfel construirea terminalului din prezent nu este o noutate pentru JT Grup Oil. La scurt timp după recepţie, acesta a fost vândut, iar banii au fost investiţi în dezvoltarea unei reţele de distribuţie carburanţi. Am păstrat cisternele şi am achiziţionat noi staţii de incintă cu ajutorul cărora am început să distribuim carburanţi în zona de Sud-Est a ţării, o zonă accesibilă pentru noi, în acel moment. Trei ani mai târziu, în perioada 2007-2008 am început dezvoltarea reţelei de carburanţi şi am introdus pe piaţă peste 250 de staţii de incintă, dotate cu pompe şi indicatori de nivel. Din 2023 JT GRUP OIL a intrat pe un nou segment de produs – motorina fără acciză - ce deserveşte vasele comerciale (bunkeraj pentru portul Constanţa si Portul Midia) fiind singura companie cu o staţie de bunkeraj în apropierea portului Midia. Recent, am anunţat finalizarea primei etape de dezvoltare a JT Terminal şi închiderea contractului de finanţare obţinut din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (AA POIM), prin care am beneficiat de 11 milioane de euro. În prezent dezvoltăm suprastructura necesară pentru implementarea proiectului, aferentă fazei a doua de construcţie.

În paralel cu dezvoltarea terminalului, am investit în tehnologie şi am implementat soluţii avansate de gestionare a stocurilor şi de eficientizare a proceselor pentru a îmbunătăţi performanţa şi a răspunde cerinţelor clienţilor. De asemenea, ne-am concentrat pe dezvoltarea relaţiilor cu clienţii şi pe extinderea operaţiunilor pe pieţele internaţionale, iar listarea la bursă a reprezentat un moment cheie în parcursul nostru, prin facilitarea accesului la capital suplimentar.

La fel ca majoritatea companiilor şi noi ne-am confruntat cu diferite provocări precum fluctuaţiile preţurilor la energie, volatilitatea pieţelor financiare şi concurenţa din industrie. Cu toate acestea, ne-am adaptat rapid şi am gestionat riscurile, identificând noi oportunităţi de creştere şi inovare. Acum, urmărim o creştere sustenabilă a afacerii şi noi oportunităţi de expansiune şi inovare în industrie.

  1. Care este nivelul de investiţie necesar pentru JT Oil Terminal? Ce facilităţi plănuiţi să aibă?

JT Terminal a beneficiat de trei surse distincte de finanţare: capital propriu, credit de investiţie oferit de Unicredit Bank şi o finanţare acordată de AA POIM. Valoarea totală a investiţiei în acest proiect se ridică la 25 milioane de euro, din care 11 milioane de euro au reprezentat finanţarea prin AA POIM şi un credit de 9 milioane euro de la Unicredit Bank.  În momentul de faţă avem finanţarea necesară pentru finalizarea terminalului, iar lucrările sunt în grafic şi avansează într-un ritm alert, motiv pentru care, în acest punct, sunt convins că JT Terminal va fi complet operaţional până în luna decembrie. Am finalizat deja primele două rezervoare, într-un timp record, în mai puţin de două luni de la demararea lucrărilor, ceea ce ne oferă un avantaj competitiv în fata concurenţei.

  1. Când aţi identificat nevoia certă a acestei investiţii?

Investiţia în JT Terminal a fost rezultatul unei analize strategice şi a unei monitorizări constante în urma căreia am identificat o nevoie acută de carburanti în Sud-Estul Europei, iar dezvoltarea unui terminal modern, cu rulaje mari şi capacităţi de stocare impresionante era necesară într-un context în care infrastructura existentă nu mai făcea faţă cererii. În plus, pe lângă analizele interne şi discuţiile cu partenerii de afaceri au subliniat importanţa dezvoltării unui nou terminal tocmai pentru a asigura continuitatea aprovizionării. Astfel, am urmărit îndeaproape cerinţele partenerilor, evoluţia factorilor economici şi ne-am adaptat strategia şi planurile de investiţii pentru a rămâne competitivi şi a răspunde provocărilor şi oportunităţilor în mod constant. Însă, cel mai important, am acţionat proactiv pentru a asigura o creştere sustenabilă a afacerii şi pentru a ne consolida poziţia în regiune. Invităm pe această cale investitorii să ne fie alături şi să aibă încredere în compania noastră.

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
grup,
actiuni,
bvb,
listare,
companie

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.