România va avea în cele din urmă o Bancă de Investiţii şi Dezvoltare, după aproape un deceniu de discuţii şi 6 guverne

Autor: Claudia Medrega, Mircea Nica Postat la 19 noiembrie 2023 168 afişări

România va avea în cele din urmă o Bancă de Investiţii şi Dezvoltare, după aproape un deceniu de discuţii şi 6 guverne

Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) a fost într-un final înfiinţată, după aproape un deceniu de discuţii şi 6 guverne. Iar întrebarea este dacă această bancă, înfiinţată pe ultima sută de metri din 2023, va reuşi să finanţeze proiecte mari, cum ar fi cele de infrastructură, care să stimuleze creşterea economică sau noua bancă va fi încă o instituţie de stat cu lideri selectaţi de Ministerul Finanţelor în echipa de conducere, plătiţi cu salarii în jurul a 15.000-20.000 de euro pe lună.

♦ Creată după modelul polonez, Banca de Investiţii şi Dezvoltare ar trebui să creeze un cadru financiar pentru proiecte inovatoare de infrastructură care să stimuleze creşterea economică ♦ Capitalul social subscris este de 3 mld. lei, din care capitalul vărsat la înregistrarea băncii la Registrul Comerţului este de 119 mil. lei, diferenţa urmând a se achita în 2 tranşe până la finalul anului 2024 ♦ În ultimul an, Ministerul Finanţelor de-abia a căutat managementul băncii, prelungind de mai multe ori procedura de selecţie, cu anunţuri de angajare chiar şi pe reţele de socializare, precum Facebook ♦ Salariile pentru o poziţie de conducere a unei bănci încep de la 10.000 euro net şi pot ajunge la 25.000 euro net pe lună, la care se adaugă bonusuri care pot duce salariul la un nivel colosal, conform informaţiilor din piaţa muncii.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) a fost într-un final înfiinţată, după aproape un deceniu de discuţii şi 6 guverne. Iar întrebarea este dacă această bancă, înfiinţată pe ultima sută de metri din 2023, va reuşi să finanţeze proiecte mari, cum ar fi cele de infrastructură, care să stimuleze creşterea economică sau noua bancă va fi încă o instituţie de stat cu lideri selectaţi de Ministerul Finanţelor în echipa de conducere, plătiţi cu salarii în jurul a 15.000-20.000 de euro pe lună.

Săptămâna trecută, prin hotărâre de guvern, s-a aprobat actul constitutiv al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare. România s-a angajat, de altfel, prin PNRR, să operaţionalizeze această bancă, misiunea băncii fiind de a sprijini proiecte strategice, activitatea urmând să se desfăşoare cu respectarea legislaţiei în materie de ajutor de stat, potrivit informaţiilor transmise de guvern. Capitalul social al băncii subscris este de 3 mld. lei.

Printre obiectivele strategice ale BID se regăsesc facilitarea accesului la finanţare pentru întreprinderi mici şi mijlocii, asigurarea accesului la finanţare pentru proiecte de infrastructură viabile şi atragerea capitalului privat în investiţii, precum şi sprijinirea procesului de accesare şi utilizare a fondurilor europene şi a efectului de multiplicare asociat.

Cine face parte din primul Consiliu de Supraveghere al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare:

Preşedinte: Ştefan Nanu

► Membru: George-Romeo Ciobănaşu

► Membru: Dorin-Alexandru Badea

► Membru: Ioana Tănase

► Membru: Gheorghe Marinel

► Membru: Mioara Popescu

► Membru: Daniela-Elena Iliescu

Banca de Investiţii şi Dezvoltare va fi deţinută pe toată perioada de funcţionare de statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar unic, sub supravegherea BNR, cu repectarea prevederilor reglementărilor băncii centrale privind evaluarea adecvării membrilor conducerii şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii de dezvoltare.

Viziunea clară a BID va fi „de a performa ca instituţie centrală de dezvoltare care să deservească întreprinderile româneşti şi alte entităţi din sectorul public şi privat, după cum a spus ministrul finanţelor, Marcel Boloş. „Prin intermediul ei, vom crea un cadru financiar robust pentru proiecte inovatoare şi durabile, care vor contribui la modernizarea infrastructurii şi la stimularea creşterii economice. Această instituţie va acţiona ca un catalizator pentru dezvoltarea economică şi va sprijini sectoarele cheie, deschizând noi oportunităţi pentru antreprenori, investitori şi comunităţi locale“, a completat Boloş.

BID beneficiază de garanţia statului pentru executarea principalului aferent obligaţiilor de plată asumate în nume şi pe cont propriu de către bancă, precum şi pentru executarea tuturor obligaţiilor de garantare asumate de către aceasta, în cazul în care obligaţiile respective nu beneficiază de nicio altă garanţie.

Doar în ultimul an, Ministerul Finanţelor de-abia a căutat managementul băncii, prelungind de mai multe ori procedura de selecţie, cu anunţuri de angajare chiar şi pe reţele de socializare, precum Facebook. Salariile pentru o poziţie de conducere a unei bănci încep de la 10.000 euro net şi pot ajunge la 25.000 euro net pe lună, la care se adaugă bonusuri care pot duce salariul la un nivel colosal, conform informaţiilor din piaţa muncii. În condiţiile în care recrutarea pentru poziţiile de conducere la Banca de Investiţii şi Dezvoltare a fost prelungită de mai multe ori de către Ministerul Finanţelor, a întârziat şi demararea procesului de operaţionalizare a băncii.

După mai bine de jumătate de an de căutări, BID are acum un Directorat format din Dănuţ-Leonard Sandu, preşedinte şi doi membri, Raluca-Ana-Maria Nicolescu şi Florian-Raimund Kubinschi. Iar Consiliul de Supraveghere al băncii este format din Ştefan Nanu, preşedinte, şi şase membri, George-Romeo Ciobănaşu, Dorin-Alexandru Badea, Ioana Tănase, Gheorghe Marinel, Mioara Popescu şi Daniela-Elena Iliescu.

Mandatul primilor membri este de 2 ani şi nu poate fi reînnoit.

Astfel, la conducerea executivă a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, pe poziţia de preşedinte al Directoratului, a ajuns Dan Sandu, care a fost anterior CEO al Intesa Sanapaolo Bank începând din anul 2018.

El are o experienţă de peste 25 de ani în industria bancară şi pieţe de capital. Dan Sandu şi-a început cariera în cadrul BNR, ca chief dealer, iar apoi ca director al Direcţiei de administrare a rezervelor internaţionale şi operaţiuni de piaţă. Ulterior, a deţinut funcţii de conducere în instituţii financiare importante, fiind implicat, de asemenea, în diverse asocialţii profesionale, precum şi în primul Consiliu de Etică al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).

Consiliul de supraveghere al noii băncii va fi condus de Ştefan Nanu, care este director general al Trezoreriei Statului din anul 2022, poziţie preluată pentru a doua oară, după ce în anii anteriori a fost director în cadrul Băncii Internaţionale de Investiţii, instituţie multinaţională cu sediul iniţial la Moscova, ulterior mutat în Budapesta. El a ocupat poziţia de director al departamentului de datorie şi finanţare structurală în cadrul acestei bănci şi avea un câştig anual de 150.000 euro în cadrul acestei bănci, respectiv 12.500 euro pe lună. Înainte de anul 2018, când ajungea la Banca Internaţională de Investiţii, Ştefan Nanu a mai condus Trezoreria din cadrul Ministerului Finanţelor din România timp de aproximativ un deceniu. El ajunsese în 2007 director general al Trezoreriei Statului, iar în vara anului 2009 a fost trimis la Washington la Banca Mondială ca reprezentant al României, pentru ca în toamana lui 2013 să revină la conducerea direcţiei Trezoreriei după o pauză de patru ani.

Cei 10 executivi ai băncii au avut de îndeplinit criterii şi condiţii generale obligatorii de participare pentru posturile pe care le-au ocupat în cadrul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, dar şi câteva criterii specifice.

Din perspectiva poziţiei de preşedinte al Directoratului, se solicita o experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, inclusiv în cadrul autorităţilor de supraveghere a pieţelor bancare şi financiare, cu relevanţă pentru funcţia pentru care candidează, din care cel puţin 6 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu. De asemenea, putea fi avută în vedere experienţa practică şi profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care candidează sens în care experienţa practică şi profesională în aceste domenii specializate trebuie să se circumscribe domeniului financiar-bancar.

În ceea ce priveşte membri Directoratului, candidaţii trebuie să deţină o experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, inclusiv în cadrul autorităţilor de supraveghere a pieţelor bancare şi financiare, cu relevanţă pentru funcţia pentru care candidează, din care cel puţin 5 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu.

În cazul unui candidat pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere este necesară o experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, inclusiv în cadrul autorităţilor de supraveghere a pieţelor bancare şi financiare, cu relevanţă pentru funcţia pentru care candidează, din care cel puţin 5 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu.

În acelaşi timp, putea fi avută în vedere experienţa practică şi profesională dobândite în poziţii administrative sau într-un domeniu specializat, care prezintă relevanţă pentru funcţia pentru care candidează sens în care experienţa practică şi profesională în aceste domenii specializate trebuie să se circumscrie domeniului financiar-bancar.

De asemenea, mai putea fi avută în vedere şi experienţa practică şi profesională cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în activitatea de natură academică, care prezintă relevanţă pentru funcţia pentru care candidează persoanele în cauză, ca de exemplu domeniul financiar-bancar, IT, audit, contabilitate, fiscal sau juridic.

BID se înfiinţează ca societate pe acţiuni de tip închis, instituţie de credit, persoană juridică de drept privat, deţinută pe toată perioada de funcţionare de statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar unic, potrivit Ministerului Finanţelor.

Primul auditor financiar al BID, selectat prin procedură de selecţie derulată de către Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar unic, este Pricewaterhousecoopers Audit.

Care sunt obiectivele strategice ale BID:

► facilitarea accesului la finanţare pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

► asigurarea accesului la finanţare pentru proiecte de infrastructură viabile şi atragerea capitalului privat în investiţii;

► sprijinirea procesului de accesare şi utilizare a fondurilor europene şi a efectului de multiplicare asociat;

► furnizarea de asistenţă tehnică.

Cine asigură conducerea executivă a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare:

Dan Sandu, preşedinte al Directoratului

► Absolvent de ASE Bucuresti, Finante-Contabilitate 1992.

► Cariera bancară începută în 1990 în BNR.

► Experienţa bancară de peste 30 de ani, cu funcţii de conducere în 6 bănci comerciale: Citi România, Bank Handlowy v Waszawie Polonia, Banca Millennium România, MKB Romexterra, Volksbank România, Banca Intesa Sanpaolo România.

► Experienţă în Trezorerie şi Pieţe de Capital, Retail Banking, Corporate and SME Banking, Investment Banking.

► Implicat în multiple tranzacţii de M&A în banking.

► Membru fondator şi membru de onoare al ACI România – Asociaţia Pieţelor Financiare.

► Fost membru al CA al ARB.

Raluca-Ana-Maria Nicolescu, membru al Directoratului

► Are o experienţă de peste 20 de ani în sistemul financiar-bancar (investitori instituţionali şi corporaţii mari, companii mici şi milocii şi antreprenori la început de drum).

► În prezent, este directorul executiv al Ariei IMM din Raiffeisen Bank, fiind responsabilă de strategia băncii pe acest segment, dezvoltarea ofertei de produse şi servicii, precum şi de agenda digitală a segmentului IMM.

► A ocupat diferite poziţii de management în Diviziile Risc şi Corporate şi a fost Trezorierul băncii timp de 10 ani, acumulând experienţă în activităţi ca administrarea portofoliilor de investiţii, administrarea bilanţului, optimizarea utilizării capitalului prin tranzacţii de securitizare sintetică, instrumente de protecţie şi asigurare a portofoliilor.

► A obţinut titlul de CFA şi un MBA la Universitatea Sheffield; a absolvit programul de dezvoltare executivă la Wharton School.

► Deţine certificatul ICMA pentru investiţiile cu venit fix.

► Principalele arii de expertiză dobândite de-a lungul carierei sunt: programe de finanţare, transformare digitală şi finanţare sustenabilă, managementul bilanţului, produse financiare pentru IMM-uri, start-up şi programe de scalare.

Florian-Raimund Kubinschi, membru al Directoratului

► În anul 2016 era propus de Ministerul Finanţelor pentru poziţia de vicepreşedinte la EximBank (Exim Banca Românească în prezent), funcţie deţinută până în acest an.

► Kubinski are o experienţă de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, ocupând în trecut şi funcţia de director financiar la Banca Ţiriac (devenită ulterior HVB Ţiriac), „n perioada 2000-2006. Anterior, el a lucrat şi la ING Bank, ca chief financial controller, el fiind coleg la banca olandeză cu Traian Halalai, preşedintele actual al Exim Banca Românească. Kubinski a mai fost timp de patru ani director general adjunct al MKB Romexterra Bank, iar din toamna anului 2013 a fost numit CFO la Volksbank, preluată de Banca Transilvania.

Urmărește Business Magazin

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.