Profit record pentru cea mai mare bancă din România

Autor: Ioana Mihai-Andrei Postat la 28 februarie 2018 256 afişări  

În anul 2017, BCR a acordat clienţilor retail şi corporate 8,1 miliarde de lei credite noi. Banca a înregistrat anul trecut o creştere semnificativă, de 16,8%, a finanţărilor pentru IMM. Rata creditelor neperfomante a scăzut la 8,1% faţă de 11,8% în decembrie 2016, iar gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane s-a ridicat la 92,7% în decembrie 2017

Profit record pentru cea mai mare bancă din România
Profit record pentru cea mai mare bancă din România

Sergiu Manea, CEO BCR, declară: “Economia a avut o dezvoltare remarcabilă în 2017, iar aceasta a fost susţinută nu doar de revenirea viguroasă a consumului, dar şi de producţia industrială, agricultură şi servicii, sectoare unde BCR a crescut finanţările către companii mici şi mijlocii, mult peste media pieţei. BCR a susţinut şi va susţine programul StartUP Nation, fiind convinşi că este important pentru România, pentru crearea mediului şi culturii  antreprenoriale în ţara noastră.

În 2018 ne aşteptăm ca economia să aibă în continuare o rată de creştere solidă - în jur de 5%, ca veniturile să crească moderat, iar şomajul să rămână redus, însă vedem, în acelaşi timp, şi riscuri pe pieţele financiare. De aceea, vom oferi clienţilor noştri servicii financiare pe termen lung şi protecţia bugetelor personale. Astfel,  vom continua pe drumul început de a prioritiza creditarea în moneda naţională, cu dobânzi fixe şi opţiuni atractive de asigurare. 

Nu în ultimul rând, BCR va continua să investească în servicii şi procese moderne facilitate digital, pentru a oferi clienţilor accesibilitate şi convenienţă. Inovaţia tehnologică şi noile capabilităţi schimbă modul în care serviciul bancar trebuie să ajungă la clienţii săi şi la publicul larg, de aceea sunt încântat să remarc faptul că BCR şi-a crescut semnificativ numărul de clienţi activi digital.

Întregul sector bancar se va remarca printr-o bună competiţie şi consolidare. În acest context, rămâne deosebit de important ca funcţionarea întregului sistem să fie guvernată de regulile pieţei şi competiţiei libere, la fel cum este important ca sistemul bancar să îşi înţeleagă responsabilitatea faţă de sănătatea financiară a României.

BCR este determinată să se angajeze într-un dialog substanţial şi constructiv pentru a construi capacitatea şi încrederea întregii ţări de a capitaliza oportunităţile sale majore de dezvoltare: infrastructură, educaţie, tehnologie, calitatea locuirii şi a sistemului de sănătate.”

Banca Comercială Română (BCR) a înregistrat în anul 2017 un rezultat operaţional de 1.343,7 milioane LEI (294,1 milioane EUR) cu 3,5% mai mare decât în anul precedent, 1.297,7 milioane LEI (289,0 milioane EUR), datorită veniturilor operaţionale mai mari şi a eficientizării cheltuielilor. Banca a obţinut astfel un profit net de 668,1 milioane LEI (146,2 milioane EUR), susţinut de dezvoltarea afacerii şi de îmbunătăţirea continuă a calităţii portofoliului.

În 2017 BCR a acordat clienţilor retail şi corporate credite noi în valoare totala de 8,1 miliarde LEI. Aceasta a condus la un avans al soldului creditelor nete acordate clienţilor de 3,7% an pe an.

În activitatea bancară de retail, BCR a acordat credite noi în valoare totală de 5,5 miliarde LEI, înregistrându-se vânzari solide de credite de consum şi garantate - în special datorită creditului de nevoi personale cu rate fixe „Divers”, ale cărui vânzări au consemnat o creştere de 7% an pe an. Conform sondajelor noastre, cele mai multe dintre creditele de nevoi personale s-au îndreptat către renovarea locuinţelor (56%), achiziţia unei maşini (14%) şi cumpărare de mobilă (10%).

Semnificativ este faptul că, anul trecut, peste 10.000 de familii din România au ales să-şi achiziţioneze o casă prin intermediul BCR, alegând fie programul „Prima Casă”, fie creditul ipotecar standard BCR “Casa Mea”, ultimul înregistrând în trimestrul al patrulea o creştere a vânzărilor de peste 77%, în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Per total, aceste evoluţii au condus la o creştere a portofoliului de credite nete retail al băncii de 5,1% an pe an.

BCR a marcat, de asemenea, în 2017 o serie de creşteri susbtanţiale în operaţiunile electronice şi digitale – 78% mai mulţi clienţi de Mobile Banking şi 32% mai mulţi clienţi de internet Banking.

Pe segmentul de finanţări corporate, BCR a acordat credite noi in valoare totala de 2,6 miliarde LEI (volume in bilanţ). Se remarcă aici o creştere semnificativă, de 16,8%, a finanţărilor pentru întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), ca urmare a strategiei proactive de susţinere a antreprenorilor locali. În cadrul finanţărilor de tip corporate, BCR se implică în câteva sectoare-cheie pentru economia românească, precum industria auto, agricultură, energie şi logistică. Co-finanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri europene a crescut în ultimul an, BCR deţinând o cotă de piaţă semnificativă şi un portofoliu de peste 8,0 miliarde LEI co-finanţări acordate.

Per total, aceste evoluţii au condus la o creştere a portofoliului de credite nete corporate al băncii de 1,7% an pe an.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 1,3 % la 1.764,2 milioane LEI (386,2 milioane EUR) de la 1.786,7 milioane LEI (397,9 milioane EUR) în 2016, considerând rezolvarea continuă a portofoliului de credite problematice şi eforturile susţinute de a avea preţuri competitive în piaţă.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 1,2% la 700,7 milioane LEI (153,4 milioane EUR) de la 708,9 milioane LEI (157,9 milioane EUR) în 2016, pe seama reducerii veniturilor din comisioane aplicate tranzacţiilor bancare, parţial compensate de creşterea veniturilor din comisioane pentru intermedierea vânzărilor de produse ale subsidiarelor.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 12,8% la 354,7 milioane LEI (77,6 milioane EUR) de la 314,3 milioane LEI (70,0 milioane EUR) în 2016.

Venitul operaţional a crescut cu 0,7% la 2.887,9 milioane LEI (632,1 milioane EUR) de la 2.868,2 milioane LEI (638,8 milioane EUR) în 2016, datorită unui mai bun rezultat net din tranzacţionare.

Cheltuielile administrative generale în 2017 au scăzut cu 1,7% la 1.544,2 milioane LEI (338,0 milioane EUR), de la 1.570,5 milioane LEI (349,8 milioane EUR) în 2016.

Ca atare, raportul cost-venit s-a îmbunătăţit la 53,5% în 2017 faţa de 54,8% în 2016.

Referitor la deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, în anul 2017 s-a înregistrat o alocare scăzută de provizoane în valoare de 32,4 milioane LEI (7,1 milioane de euro), faţă de o reluare netă de 280,0 milioane LEI (62,4 milioane EUR) în anul 2016, pe fondul unor evoluţii fireşti în ceea ce priveşte provizionarea de risc.

Rata creditelor neperformante, de 8,1%, la 31 decembrie 2017, a fost semnificativ mai mică faţă de 11,8% la 31 decembrie 2016, datorită eforturilor depuse constant în ultimii ani pentru reducerea generală a portofoliului de credite neperformante prin recuperări, vânzări de portofolii şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire cu provizioane a NPL s-a situat la un nivel confortabil de 92,7%, respectiv 128,5% incluzând valoarea garanţiilor.

Rata de adecvare a capitalului conform standardelor locale (BCR Banca) în decembrie 2017 se afla la nivelul de 21,3%, semnificativ peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata de adecvare a capitalului calculată în conformitate cu standardele de raportare IFRS de 20,2% (Grup BCR), în decembrie 2017 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii intermedierii financiare pentru persoane fizice şi clienţi corporate, consolidând şi mai mult capacitatea de generare a veniturilor din activităţile de bază.

Depozitele de la clienţi au crescut cu 8,8% la 52.496,1 milioane LEI (11.268,9 milioane EUR) la 31 decembrie 2017 faţă de 48.235,2 milioane LEI (10.626,8 milioane EUR) la 31 decembrie 2016, datorită atât depozitelor retail, cât şi celor corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă. 

BCR se concentrează pe creditarea în lei, reuşind deja să inverseze mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

 

Contul de profit şi pierdere

 

 

 

în milioane LEI

 

2017

2016

 

Venitul net din dobânzi

 

 1.764,2

 1.786,7

 

Venitul net din comisioane

 

 700,7

 708,9

 

Venitul net din tranzacţionare

 

 354,7

 314,3

 

Venit operaţional

 

 2.887,9

 2.868,2

 

Cheltuieli operaţionale

 

 (1.544,2)

 (1.570,5)

 

Rezultat operaţional 

 

 1.343,7

 1.297,7

 

Deprecierea activelor financiare altele decât la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

 (32,4)

 280,0

 

Rezultat net atribuibil acţionarilor companiei mamă

 

 

668,1

 

1.041,8

 

 

 

Bilanţ

 

 

 

 

în milioane LEI

 

 Dec 2017

 Dec 2016

 

Numerar şi plasamente la bănci centrale

 

11.369,3

11.911,9

 

Active financiare – deţinute în vederea  tranzacţionării

 

 104,7

 633,2

 

Active financiare – disponibile la vînzare

 

        6.600,0

        5.574,1

 

Active financiare – deţinute până la maturitate

 

      14.756,9

      13.904,2

 

Credite şi avansuri acordate instituţiilor de credit

 

        2.215,1

          552,8

 

Credite şi avansuri acordate  clienţilor

 

      33.490,9

      32.291,1

 

Fond comercial şi alte imobilizari necorporale

 

           320,9

           289,3

 

Alte active

 

           314,4

           365,7

 

Total active

 

 

70.940,3

 

67.514,6

 

 

 

 

 

 

Pasive financiare deţinute pentru tranzacţionare

 

44,7

38,4

 

Depozite bănci

 

 7.826,2

 9.654,7

 

Depozite clienţi

 

 52.496,1

 48.235,2

 

Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumutate

 

 539,6

 637,2

 

Alte pasive

 

 1.145,2

 709,0

 

Total capitaluri proprii atribuibile

 

 7.439,1

 6.804,4

 

Total pasive şi capital

 

 

70.940,3

 

67.514,6

 

fii la curent cu cele mai noi analize de business

Urmareste BM pe Facebook

Am mai scris despre:
bcr,
profit,
credite,
clienti,
finantare,
Sergiu Manea
Sky is the limit - Birouri cu vedere spre miliarde de euro Sky is the limit -  Birouri cu vedere spre miliarde de euro

Două milioane de metri pătraţi. Douăzeci de Arene Naţionale puse una lângă alta sau 14 parcuri Cişmigiu aşezate alături. Atât au adunat împreună, în ultimii ani, cei mai mari 50 de proprietari de birouri din Bucureşti.

vezi continuarea
ZF.ro
Dragnea a primit LOVITURA de graţie. Eurostat anunţă SFÂRŞITUL petrecerii în România. Vestea şoc primită în această dimineaţă Dragnea a primit LOVITURA de graţie. Eurostat anunţă SFÂRŞITUL petrecerii în România. Vestea şoc primită în această dimineaţă
ONE.ro
Motivul pentru care Mădălin Ionescu a demisionat. Afecţiunea care l-a făcut să renunţe la un salariu de 15.000 de euro Motivul pentru care Mădălin Ionescu a demisionat. Afecţiunea care l-a făcut să renunţe la un salariu de 15.000 de euro
Gabriela Cristea, despre câştigurile din televiziune: "Mai bine de un milion de euro"
Cum arată casa de 300.000 de euro a lui Buhnici. Este cea mai "inteligentă" din România FOTO
Descopera.ro
Descoperire INCREDIBILĂ despre persoanele religioase şi PUPĂTORII de moaşte, în cea mai amplă cercetare efectuată vreodată. ''Nu am fi crezut una ca asta'' Descoperire INCREDIBILĂ despre persoanele religioase şi PUPĂTORII de moaşte, în cea mai amplă cercetare efectuată vreodată. ''Nu am fi crezut una ca asta''
Un BOIER prea îndrăzneţ l-a ascuns în podul casei pe fugarul Ion C. Brătianu. Ce a păţit după Ana, nevasta lui extrem de frumoasă, a intrat în ISTORIE - VIDEO
Un MISTER vechi de 40 de ani a fost rezolvat. Atunci când primul om a păşit pe LUNĂ a produs modificări teribile pe suprafaţa ei
Go4it.ro
Nokia X6, telefonul cu „breton” de la HMD Global, va fi lansat şi în afara Chinei Nokia X6, telefonul cu „breton” de la HMD Global, va fi lansat şi în afara Chinei
S-a trezit dimineaţa şi a deschis smartphone-ul, un Galaxy S7. După ce a intrat în galeria foto, femeia a scăpat telefonul din mână, SPERIATĂ. „Nu era nimeni cu mine acasă! Nu am crezut în întâmplări paranormale, până acum...”
Răspunsul dat, într-un interviu live, de acest ROBOT inteligent la o întrebare simplă te va SPERIA. Cei din platou s-au schimbat la faţă. Bill Gates a avut dreptate! Este acesta începutul sfârşitului pentru oameni?
Csid.ro
Alina Puşcaş: Adopt des dieta cu multe legume şi salată verde Alina Puşcaş: Adopt des dieta cu multe legume şi salată verde
Monica Bârlădeanu: Recomand acest pas tuturor celor care nu reuşesc să ajungă la forma fizică pe care şi-o doresc
Dieta indiană: plan alimentar pe 7 zile

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax Group.