Tot ce trebuie să ştie contribuabilii: ANAF a publicat un material informativ cu privire la aspectele tratamentului fiscal al TVA în cazul importurilor de bunuri în România

Postat la 10 octombrie 2020 118 afişări

Tot ce trebuie să ştie contribuabilii: ANAF a publicat un material informativ cu privire la aspectele tratamentului fiscal al TVA în cazul importurilor de bunuri în România

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent pe site-ul instituţiei un material informativ denumti “Aspecte privind tratamentul fiscal al TVA în cazul importurilor de bunuri în România”, conform celor mai recente informaţii.

Materialul are ca scop informarea privind tratamentul de TVA în cazul importurilor de bunuri în România. Acesta a fost publicat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili la începutul acestei săptămâni.

Ce reprezintă importul de bunuri?

intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de bunuri care nu se află în liberă circulaţie în înţelesul art. 29* din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

Se consideră că se află în liberă  circulaţie într-un stat membru produsele care provin  din  ţări terţe,  pentru  care au fost îndeplinite  formalităţile de import  şi pentru care au  fost percepute în statul  membru  respectiv  taxele  vamale  şi  taxele  cu  efect  echivalent  exigibile  şi  care  nu  au beneficiat de o restituire totală sau parţială a acestor taxe şi impuneri.

Intrarea în Uniunea Europeană a bunurilor care se află în liberă circulaţie, provenite dintr-un teritoriu terţ, care face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene.

Cine este importatorul?

Importatorul este persoana pe numele căreia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa la import devine exigibilă şi care în cazul importurilor taxabile este obligată la plata taxei.

Unde se consideră a fi locul taxării cu TVA a importului de bunuri?

Locul importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului membru în care se află bunurile când intră pe teritoriul european.

Când intervin faptul generator şi exigibilitatea TVA pentru importul de bunuri?

Dacă bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe europene similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator şi exigibilitatea TVA intervin la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea respectivelor taxe

europene.

Dacă  bunurile  nu  sunt  supuse  taxelor  europene  de  mai  sus,  faptul  generator  şi exigibilitatea TVA intervin la data la care ar interveni faptul generator şi exigibilitatea acelor taxe europene dacă bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe. Dacă  bunurile  sunt  plasate  într-un  regim  vamal  special,  faptul  generator  şi exigibilitatea TVA intervin la data la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de regim.

Care este baza de impozitare a TVA pentru importul de bunuri şi ce cuprinde aceasta?

Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor, la care  se  adaugă  orice  taxe,  impozite,  comisioane  şi  alte  taxe  datorate  în  afara României, precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu excepţia TVA care urmează a fi percepută.

Baza de impozitare cuprinde:

-  cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuieli de ambalare, transport şi asigurare, care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform alin. (1), precum şi cele care decurg din transportul către alt loc de  destinaţie  din  Uniunea  Europeană,  în  cazul  în  care  locul  respectiv  este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator.

Cum se stabileşte cursul de schimb valutar la importul de bunuri?

Dacă elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimă în valută, cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor europene care reglementează calculul valorii în vamă.

Care este cota de TVA aplicabilă pentru importul de bunuri?

Cota de TVA aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun.

SCUTIRI DE TVA  LEGATE DE IMPORTUL DE BUNURI

Scutiri de TVA pentru importul de bunuri

Sunt scutite de TVA, printre altele:

-     importul şi achiziţia intracomunitară de bunuri a căror livrare în România este în orice situaţie scutită de taxă în interiorul ţării;

-     importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condiţiile pentru scutire prevăzute de Directiva   2009/132/CE  a  Consiliului  din     19  octombrie    2009  şi  Directiva 2006/79/CE  a  Consiliului  din  5 octombrie 2006;     (a  se  vedea  Ordinul  MFP 105/2016)

-  importul de bunuri efectuat în România de organismele internaţionale, recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi de către membrii acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;

- importul de bunuri efectuat în România de către forţele armate ale statelor străine membre  NATO,  pentru  uzul  acestora  sau  al  personalului  civil  însoţitor  ori  pentru aprovizionarea  popotelor  sau  cantinelor,  în  cazul  în  care  aceste  forţe  iau  parte  la  efortul comun de apărare;

- reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Uniunii Europene, dacă bunurile se află în aceeaşi stare în care se aflau la momentul exportului şi dacă importul respectiv beneficiază de scutire de taxe vamale;

- importul de aur efectuat de Banca Naţională a României;

- importul de aur de investiţii,

Scutiri de TVA pentru prestările de servicii legate de importul de bunuri

Sunt scutite de TVA :

- prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, dacă acestea sunt direct legate de importul de bunuri şi valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate;

- prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate în vederea prelucrării în România şi care ulterior sunt transportate în afara Uniunii Europene de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceştia.

Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri

Sunt scutite de TVA:

-    importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.

Alte scutiri de TVA la import pentru:

-     importurile  de  măşti  de  protecţie  individuale  şi  ventilatoare  medicale  pentru

terapie  intensivă,  efectuate  de  către  instituţiile  publice  responsabile,  pentru constituirea rescEU - rezerva de capacităţi a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020   pe  baza  declaraţiei  pe  propria  răspundere  a  instituţiei beneficiare,  semnată  de  reprezentantul  legal  al  acesteia,  care  se  depune  la organul vamal competent la momentul importului

(Ordonanţa de urgenţă 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene)

-     mărfurile importate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului  2020 pentru  a  fi  puse  în  liberă  circulaţie  de  către  sau  în  numele  unor organizaţii  de  stat,  inclusiv  organisme  de  stat  organisme  publice  şi  alte organisme  de  drept  public  sau  de  către  sau  în  numele  unor  organizaţii  cu caracter  caritabil  sau  filantropic  autorizate  de  ANAF  prin  unităţile  sale subordonate         să         beneficieze        de         o         astfel         de                               scutire.

(Ordinul MFP 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020)

PLATA TVA  AFERENTĂ  IMPORTULUI  DE  BUNURI

Persoana obligată la plata TVA pentru importul de bunuri este importatorul.

TVA  pentru  importuri  de  bunuri,  cu  excepţia  importurilor  scutite  de  taxă,  se plăteşte la  organul  vamal  în  conformitate  cu  reglementările  în  vigoare  privind plata drepturilor de import.

NU se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA, conform art. 316, care au obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite de Ordinul MFP 4121/2015.

Aceste persoane evidenţiază TVA aferentă bunurilor importate în  decontul de TVA (formular 300) atât ca taxă  colectată, cât şi ca taxă deductibilă (rândurile 7 şi 22), în limitele şi în condiţiile stabilite la articolele 297 - 301 din Codul fiscal.

Scutiri de TVA pentru prestările de servicii legate de importul de bunuri

Sunt scutite de TVA :

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
bunuri,
tva,
romania,
caz,
importuri,
publicare

ALEPH STORY: Dezvoltatorii vor lua în vizor hotelurile vechi pentru a le demola şi pentru a dezvolta hoteluri şi blocuri noi. O discuţie cu Dana Ciriperu, Ziarul Financiar şi Dan Pavel, editor-prezentator ŞTIU

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.